Dzisiaj jest
Od Redakcji

16 02 2016

„CERTYFIKACJA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZWOJOWEJ”


W ubiegłym roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydał kolejną książkę prof. Jerzego Łunarskiego pt. „Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej”, w której została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie do książki, znajomość tej problematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywanych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.

Książka została podzielona na 13 rozdziałów, do których dołączono spis ważniejszych definicji, indeks użytych oznaczeń i skrótów oraz obszerną literaturę przedmiotu.
W początkowych rozdziałach ksiązki przegląd historyczny i ogólny zagadnień związanych z certyfikacją, podstawy normalizacji, stanowiącej zasadniczy element procesów oceny zgodności.
W następnych rozdziałach przedstawiono podstawy, zasady i praktyki wykorzystywane w procesach oceny zgodności, takie jak: aspekty prawne, problemy i procesy mierzenia stosowane w ocenach zgodności, problemy związane z audytem obiektów podlegających ocenie zgodności.
W kolejnych rozdziałach ksiązki przedstawiono szczegółowo zasady funkcjonowania współczesnego systemu oceny zgodności i certyfikowania, podano normy regulujące te zagadnienia, wyjaśniono sens akredytacji i certyfikacji, scharakteryzowano obszary certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.
W końcowych rozdziałach przedstawiono praktyczne  aspekty procesów oceny zgodności i certyfikacji, zaprezentowano sposoby badań i pomiarów obiektów certyfikowanych, cechy charakterystyczne funkcjonowania systemu oceny zgodności oraz ważniejsze procedury certyfikacyjne.
W ostatnim rozdziale dokonano oceny korzyści, jakie wnoszą systemy oceny zgodności i certyfikacji w rozwój cywilizacyjny i społeczny.
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, pracowników organizacji pozarządowych. Może by również użyteczna dla różnych grup konsumentów, a także dla studentów kierunków inżynieria produkcji i zarządzanie oraz innych o zbliżonej tematyce.

WIADOMOŚCI

Strona 1 z 7  > >>

12 04 2017

Wszystkim Czytelnikom kwartalnika Technologia i Automatyzacja Montażu cała Redakcja składa najlepsze życzenia. Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt Wielkanocnych oraz samych słonecznych dni.

28 02 2017

Pierwszy numer tego roku jak zawsze obfituje w ciekawe artykuły naukowe, których w numerze jest 11 - 2 z nich w całości w języku rosyjsjkim. Numer ten zachęca także do lektury książki Metodyka badań prototypów i jednostkowych urządzeń technicznych autorstwa Andrzeja Zbrowskiego, kórej opis przedstawiono w dziale Nowości. W numerze została zamieszczona także informacja i szczegółowy plan o IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TECHNIKA I TECHNOLOGIA MONTAŻU MASZYN TTMM-2017, która odbędzie się w Bieszczadach w dniach 6-9 czerwca br. Będzie ona połaczona z obchodami Jubileuszu 80-lecia prof. Jerzego Łunarskiego - redaktora naczelnego kwartalnika.

Zapraszamy do lektury !

05 05 2016

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska wyprzedzają swój czas, przecierają szlak firmom, które, podążając za ideą Przemysłu 4.0, nie stoją w miejscu i nieustannie szukają nowych metod optymalizacji procesów, podnoszenia wydajności, jakości oraz sprawności biznesowej. Tegoroczna edycja targów cieszy się ogromnym zainteresowaniem i już śmiało można stwierdzić, że będzie rekordowa! Przedsięwzięcie to z pewnością zapisze się na mapie głównych wydarzeń branży jako najważniejsze i najbardziej efektywne!

11 04 2016
16 kwietnia 2016 roku najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami biznesu i nauki. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
06 04 2016

 

Przedstawiciele branży, biznesowo i naukowo związani z przemysłem i nową technologią, nie mogą pominąć w swoim napiętym grafiku wizyty w Poznaniu na targach ITM Polska! W dniach 7-10 czerwca 2016 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, spotkają się liderzy z sektora innowacji,  miłośnicy nowinek technologicznych, producenci maszyn i nowatorskich rozwiązań. Tegoroczna edycja, choć do rozpoczęcia pozostały jeszcze ponad dwa miesiące, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i już śmiało można stwierdzić, że będzie rekordowa! Światowej klasy wystawcy, profesjonaliści z zakresu automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali, nowoczesny sprzęt, bogaty program wydarzeń towarzyszących, niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że hale i pawilony MTP będą pękać w szwach!

tokarki, frezarki